Harta dan Hati

Oleh Hati Hari ini kita hendak melihat keterkaitan antara harta dan hati. Sebagian orang memahami pula sebagai kaitan uang dengan…